Informeren en ontmoeten in ’s-Hertogenbosch

Projectdirecteur Paul van Dijk was op 19 augustus aanwezig bij Informeren en Ontmoeten in ’s-Hertogenbosch om een presentatie te geven over Heesch West. Op deze avonden worden organisaties en inwoners uitgenodigd voor een samenzijn met Bossche raadsleden in het gemeentehuis.

Tijdens de avond in de Bossche Raadzaal ging Paul van Dijk in op het vertrekpunt van het project, de voorbereidingen en kaders. Daarnaast kwamen inspraakreacties aan de orde en werden de vervolgstappen van het project onder de loep genomen. De gemeenteraad was positief over de aanvullende informatie en de duidelijkheid die gegeven werd over het verdere proces. Ook was er ruimte om vragen te stellen en in te spreken. Verschillende leden van het platform Eerlijk over Heesch West maakten van deze mogelijkheid gebruik.

De gehele bijeenkomst is hier terug te luisteren.

Overleg over proces Heesch West

Leden uit de projectgroep Heesch West hadden op 28 augustus een informeel overleg met vertegenwoordigers van de dorpsraden Geffen, Nuland en Vinkel en het platform Eerlijk over Heesch West en wethouders Rien Wijdeven (Bernheze) en Roy Geers (’s-Hertogenbosch). Er werd meer duidelijkheid gegeven over de fase waarin het project zit en waar ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan.

Inhoudelijk werd nog niet ingegaan op de bespreekpunten, maar door de aanwezigen werd de bereidheid en de intentie uitgesproken om constructief en inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. En daarbij werd het belang van wederzijds vertrouwen en actieve informatievoorziening onderstreept.

In het vervolg van het proces zullen verschillende betrokkenen gericht worden uitgenodigd om in gesprek te gaan over verschillende thema’s. Hoe dit aangepakt gaat worden en welke stakeholders in gesprek gaan over welke onderwerpen wordt nog verder afgestemd met de voorzitters van de betrokken dorpsraden en een afvaardiging van ‘Eerlijk over Heesch West’.

Verwerking inspraakreacties in gang

Het was tot 13 augustus mogelijk om te reageren op het Voorontwerp Bestemmingsplan, Facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Veel betrokkenen hebben hier gebruik van gemaakt en een inspraakreactie ingediend. Nu komt het plan in een volgende fase terecht.

Er zijn ruim 1.300 inspraakreacties ingediend. Deze worden zorgvuldig gelezen en meegewogen bij de volgende fase voor het plan: het ontwerp bestemmingsplan (OBP). De indiener krijgt hiervan bericht. Het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) was het eerste moment om formeel reactie te geven op de plannen voor het bedrijventerrein.

Begin 2020 volgt besluitvorming en publicatie van het ontwerp bestemmingsplan (OBP) en de mogelijk aangepaste of aangevulde MER. De exacte data worden vooraf bekend gemaakt. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen, gericht aan de eigen gemeenteraad.

In onderstaand overzicht is de complete planning schematisch weergegeven