Direct omwonenden uiten zorgen tijdens bijeenkomst windenergie

Om direct omwonenden van Heesch West de kans te geven hun vragen te stellen en zorgen te uiten, was op 18 februari een themabijeenkomst rond windenergie georganiseerd. Een panel met experts en ervaringsdeskundigen was aanwezig om meer inzicht te geven in de effecten van windturbines.

De bijeenkomst maakte duidelijk dat er veel zorgen leven bij de omwonenden als het gaat om de overlast die de windturbines kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld geluidsoverlast.

Een uitgebreid verslag van deze avond is binnenkort op de site te vinden en zal ook meegenomen worden in de verdere afweging rond windenergie op het bedrijventerrein. De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West heeft de opdracht gekregen om de mogelijkheden van windenergie te onderzoeken, de gemeenteraden van de betrokken gemeenten (Bernheze, 's-Hertogenbosch, en Oss) nemen uiteindelijk een besluit of er daadwerkelijk windturbines op Heesch West komen.

Lees hier het artikel over de bijeenkomst uit Brabants Dagblad

Faunatorens op Heesch West

De plannen voor het bedrijventerrein Heesch West zijn nog volop in ontwikkeling. De komende maanden wordt aanvullend onderzoek gedaan om te komen tot het ontwerpbestemmingsplan en een update van de milieueffectrapportage. Voor deze plannen volgt daarna een inspraakperiode. Los van de planontwikkeling wordt een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van faunatorens. Dit om voor vleermuizen en huismussen goede huisvesting te realiseren voor nu en in de toekomst.

Vleermuizen en mussen
Er is een vergunning aangevraagd om een drietal faunatorens te plaatsen in het gebied als woonruimte voor vleermuizen en huismussen en een toren speciaal ingericht op vleermuizen. Deze torens zullen maximaal 4 meter hoog worden en per locatie goed landschappelijk en ruimtelijk ingepast worden in de omgeving.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning voor de torens is aangevraagd en deze zal vanaf 14 februari gepubliceerd worden via de betrokken gemeenten. De aanvraag en, na goedkeuring, bouw van de torens is op dit moment gepland om de vleermuizen en huismussen een ruime gewenningstijd te geven aan de torens zodat deze ook daadwerkelijk als hun huis gebruikt gaan worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de broedperiode. De torens staan los van verdere planontwikkeling en besluitvorming met betrekking tot het bedrijventerrein Heesch West.

Soortenonderzoek vleermuizen (video)

In het gebied zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van flora en fauna. Een ervan is een soortenonderzoek om vast te stellen welke vleermuizen er in het plangebied verblijven om zo de juiste maatregelen te kunnen nemen om deze te beschermen. In onderstaande video legt de betrokken ecoloog uit hoe dat onderzoek in zijn werk gaat.