Effect coronavirus op planvorming Heesch West

De impact van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hebben hun impact op alles en iedereen. De effecten zijn ook merkbaar in het proces rond planvorming Heesch West. Op dit moment is het nog onzeker wanneer de uitgewerkte plannen (Ontwerpbestemmingsplan en MER), inclusief de adviezen van de Commissie m.e.r. en GGD kunnen worden gepubliceerd, de verwachting is dat dit niet eerder zal zijn dan dit najaar.

Alle voorgenomen activiteiten rond omgevingsparticipatie, zoals overleggen en (thema)bijeenkomsten zijn tot nader order uitgesteld. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze weer opgepakt kunnen worden. Een zorgvuldig traject met betrekking tot omgevingscommunicatie is en blijft onderdeel van de planvorming en wanneer mogelijk wordt dit weer opgestart.

Via de website en nieuwsbrieven blijven we geïnteresseerden voorzien van (achtergrond)informatie en ontwikkelingen rond het plan. Daarnaast is het via het contactformulier of mail info@heeschwest.nl natuurlijk nog steeds mogelijk om specifieke vragen te stellen of opmerkingen te delen.