Video: Uitgebreid onderzoek naar effecten op omgeving

In de planvorming voor Heesch West vormt onafhankelijke en kwalitatief onderzoek een belangrijk onderdeel: welke effecten heeft de ontwikkeling van het bedrijventerrein op de mensen, natuur en het landschap in de omgeving. Bastian van Dijck is adviseur milieueffectrapportage bij Antea Group en betrokken bij de onderzoeken voor Heesch West. Hij gaat in  onderstaande video in op het belang van onderzoeken voor planvorming en omgeving en de toetsing ervan.

Vooruitblik najaar

Op dit moment lopen nog verschillende onderzoeken om te komen tot het ontwerpbestemmingsplan: de volgende planfase van Heesch West. Vanwege de coronacrisis is de omgevingscommunicatie en -participatie dit voorjaar heel beperkt. De verwachting is dat na de zomervakantie afstemming en participatie met belanghebbenden op een goede manier kan worden ingeregeld.

Daarnaast hopen we dat de lopende omgevingsonderzoeken op basis van planuitwerkingen geactualiseerd zijn. We voorzien dat de uitgewerkte plannen, inclusief de adviezen van de Commissie m.e.r. en GGD en de nota met beantwoording van inspraakreacties in het eerste kwartaal 2021 afgerond zijn voor publicatie en besluitvorming.

Aandacht voor de omgeving

We willen je zo goed mogelijk informeren over de status en processen rond het bedrijventerrein. In onderstaande video doet Roy Geers, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling dat op het gebied van het belang van Heesch West en de aandacht voor zorgen van de omgeving.

Onderzoek

Onafhankelijk en kwalitatief onderzoek is van groot belang voor de planvorming. Welke effecten heeft het bedrijventerrein op mensen, natuur en landschap in de omgeving. Hierover geeft Bastian van Dijck, adviseur milieueffectrapportage bij Antea Groep, uitleg.

Kansen

Heesch West is een onderscheidend bedrijventerrein is door de uitgestrekte opzet met veel groen en water en een goede infrastructuur. Vanuit de markt is al veel interesse getoond voor vestigingsmogelijkheden. Projectdirecteur Paul van Dijk gaat in op de kansen en die Heesch West biedt in samenhang met een goede inpassing in de omgeving.

Op de hoogte blijven

Op de website Heeschwest.nl houden we je op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Deze komen ook terug in de nieuwsbrief. Daarvoor kun je je hier inschrijven. Ook zijn wij te vinden op Facebook..

Heb je vragen? Stel ze dan hier! 

Video: Onderscheidend vermogen Heesch West

Heesch West is door de uitgestrekte opzet met veel groen en water en een goede infrastructuur een onderscheidend bedrijventerrein. Projectdirecteur Paul van Dijk gaat in deze video in op de kansen en die Heesch West biedt en de interesse vanuit de markt in samenhang met een goede inpassing in de omgeving.