Profiel Heesch West aangepast

Het profiel van Heesch West is aangepast. Op het bedrijventerrein is de minimale kavelgrootte van 1 hectare verlaagd naar 5.000 vierkante meter. Dat geldt voor het westelijke deel van het plan. Daarbij krijgen bedrijvenclusters de mogelijkheid met gemeenschappelijke faciliteiten zich te vestigen. Zo kan de ruimte optimaal gebruikt worden. Deze aanpassingen spelen in op de vraag om bedrijven uit de regio ruimte te bieden op Heesch West.

Ook bieden de aangepaste plannen mogelijkheden voor bedrijven in regionale topsectoren als Life Sciences. De aanpassing geeft invulling aan een belangrijke wens van bedrijven en gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Er is hier nu in goed overleg overeenstemming over met de regiogemeenten en de provincie.

Roy Geers (voorzitter), Rien Wijdeven en Frank den Brok vormen samen het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. In onderstaande video spreken ze over de kansen die het aangepaste profiel biedt voor de regio, gemeenten 's-Hertogenbosch, Bernheze en Oss en lokale ondernemers. Daarnaast gaan ze in op de duurzame ambities van Heesch West.

Onlangs gaf projectdirecteur Paul van Dijk een presentatie aan de gemeenteraden van 's-Hertogenbosch, Bernheze en Oss. Het bedrijfsprofiel was daar ook een van de thema's. In onderstaande video een korte uitleg met achtergrondinformatie over de aanpassingen in het bedrijfsprofiel.