Online bijeenkomst 15 juni terugkijken

Op 15 juni was er een online bijeenkomst waarin vooral aandacht was voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan Heesch West. Deze is hieronder in zijn geheel terug te kijken. Op 22 juni is er nog een avond waarop vragen beantwoord worden. Hiervoor kunt u zich via info@heeschwest.nl aanmelden. Vragen kunnen op de avond zelf gesteld worden via WhatsApp of vooraf via info@heeschwest.nl.

Aanmelden voor online bijeenkomsten 15 en 22 juni

Het ontwerpbestemmingsplan van Heesch West is op 3 juni gepubliceerd en vanaf 10 juni start de terinzagelegging en is het mogelijk een zienswijze in te dienen bij de gemeente Bernheze, ’s-Hertogenbosch of Oss (alleen voor facetplan). Tijdens twee online bijeenkomsten is het mogelijk om vragen te stellen over het ontwerpbestemmingsplan of de aanvulling milieueffectrapportage. Deze bijeenkomsten zijn op 15 en 22 juni om 19.30 uur.

Beide bijeenkomsten kennen een vergelijkbare opzet, waarbij vooral vragen vanuit de omgeving centraal staan. De tweede bijeenkomst is vooral voor vragen die op 15 juni niet aan bod konden komen en uiteraard voor nieuwe vragen, mocht u 15 juni niet in de gelegenheid zijn. Via info@heeschwest.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Daarna worden gegevens toegestuurd. Vragen kunnen op de avond via WhatsApp gesteld worden of vooraf via mailadres info@heeschwest.nl.

Relevante informatie
Publieksvriendelijke themawebsite ontwerpbestemmingsplan en aanvulling milieueffectrapportage

Presentatie algemeen (video 25 minuten)

Presentatie effecten (video 10 minuten)

Presentatie landschappelijke inpassen (video 12 minuten)

Presentatie verkeer (video 25 minuten)

 

Ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd

Het Ontwerpbestemmingsplan en een aanvulling MER van Heesch West zijn gepubliceerd en vanaf 10 juni is het  mogelijk zienswijzen in te dienen. Belangrijke aanpassingen in vergelijking met 2019 zijn onder andere het creëren van meer ruimte voor regionale bedrijven, maatregelen om mogelijke milieu-impact van bedrijvigheid verder te beheersen, het afzien van windenergie en veel maatregelen om de verkeersafwikkeling beter te regelen.

Reageren
Wilt u via een zienswijze reageren op de plannen? Dat kan via de betrokken gemeenten Bernheze's-Hertogenbosch en Oss (alleen voor het facetplan) . De ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vragen en meer informatie
Op deze website is uiteraard alle informatie te vinden met betrekking tot de plannen.  Via deze themawebsite is informatie over het ontwerpbestemmingsplan en de aanvulling MER overzichtelijk te vinden.  Daarnaast is er voor de omgeving op 15 en 22 juni een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Hier kunnen geïnteresseerden vragen stellen aan bestuurders en experts. Aanmelden kan via info@heeschwest.nl.  Vooraf al  vragen stellen, kan dat ook via dit mailadres.