Denkrichtingen landschapspark Heesch West

Het landschapspark voor Heesch West wordt uitgewerkt door Kruit Kok Landschapsarchitecten samen met omwonenden. Het is de bedoeling in een aantal stappen te komen tot een inrichtingsplan voor het landschapspark. De eerste stap hierbij vormen wandelingen door het gebied met betrokkenen uit de omgeving en vertegenwoordigers van (lokale) natuur- en milieuorganisaties.

In de afgelopen weken zijn er twee wandelingen geweest. De animo was groot, net als de ideeën en aandachtspunten die de aanwezigen inbrachten. Om geïnteresseerden voldoende mogelijkheden te geven om deel te nemen, is er een extra wandeling ingepland op dinsdag 13 juli van 19.00 tot 21.30 uur.

Heeft u interesse om mee te lopen en uw ideeën te delen? Geef u dan op via info@heeschwest.nl. Via Kruit Kok ontvangt u daarna een bevestiging en meer informatie. Uiteraard worden bij de wandeling de coronamaatregelen in acht genomen.