Stel je vraag tijdens de inloopbijeenkomst Cereslaan-West

Gemeente Bernheze wil het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West uitbreiden. Daarvoor worden voorbereidingen getroffen. Wilt u hier meer over weten? Er is een  inloopbijeenkomst op dinsdag 31 januari.  Er is onder andere aandacht voor het plan en voor thema’s zoals economie, verkeer, geluid, proces en planning.

De inloopbijeenkomst  is in Cultureel Centrum De Pas, De Misse 4 in Heesch op 31 januari van 19.00 tot 21.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om vragen te stellen bij de verschillende informatiepunten. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie
Het Ontwerp Bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Er is ook een beeldkwaliteitsplan voor de beoogde ontwikkeling opgesteld. Op de website www.heeschwest.nl/cereslaanwest vindt u meer achtergrondinformatie.