Goed bezochte inloopbijeenkomst Cereslaan-West

Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden in de plannen voor uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West konden op 31 januari aanwezig tijdens de inloopbijeenkomst in De Pas in Heesch.

Bezoekers aan de themabijeenkomst konden bij diverse thematafels vragen stellen aan de aanwezige experts. Er was een tafel waar algemene informatie over het plan te verkrijgen was en daarnaast werden thema’s als economie, verkeer, geluid, proces en planning behandeld.

Meer informatie
Het Ontwerp Bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Er is ook een beeldkwaliteitsplan voor de beoogde ontwikkeling opgesteld. Op de website www.heeschwest.nl/cereslaanwest vindt u meer achtergrondinformatie.