Bestemmingsplan
Landschapselement Ruitersdam Houtwal Natuurven Verbindingsweg Behoud Koksteeg 14 A en B Groen Beeldkwaliteit Beeldkwaliteit Groenzone Groenzone Groenzone Parkhart Watergang Regionale bedrijven Regionale bedrijven Regionale bedrijven Regionale bedrijven Regionale bedrijven Zonnepark Beeldkwaliteit Watergang Watergang Ruitersdam

Landschapselement Ruitersdam

Robuuste nieuwe houtwal bij Ruitersdam

Houtwal

Doortrekken van de houtwal en het zandpad

Natuurven

Aanleg van een natuurven

Verbindingsweg

Aangepaste ligging en landschappelijke inpassing verbindingsweg

Behoud Koksteeg 14 A en B

De ontsluiting van Koksteeg A en B zal via het bedrijventerrein zijn

Groen

Woningen Koksteeg 22, 23 en 24 worden omgezet naar groen

Beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit kavel Zoggelsestraat

Beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit kavel Zoggelsestraat

Groenzone

Robuustere groenzone Zoggelsestraat

Groenzone

Robuustere groenzone oostzijde

Groenzone

Robuustere groenzone oostzijde

Parkhart

Compacter parkhart en opschuiven van de bedrijfskavels om aan de buitenzijden van het terrein robuustere randen mogelijk te maken

Watergang

Noordelijke watergang

Regionale bedrijven

Meer focus op mogelijkheden en kansen voor regionale bedrijven en afgestemde regeling in Circulair kwaliteitsplan m.b.t. uitstraling bedrijven

Regionale bedrijven

Meer focus op mogelijkheden en kansen voor regionale bedrijven en afgestemde regeling in Circulair kwaliteitsplan m.b.t. uitstraling bedrijven

Regionale bedrijven

Meer focus op mogelijkheden en kansen voor regionale bedrijven en afgestemde regeling in Circulair kwaliteitsplan m.b.t. uitstraling bedrijven

Regionale bedrijven

Meer focus op mogelijkheden en kansen voor regionale bedrijven en afgestemde regeling in Circulair kwaliteitsplan m.b.t. uitstraling bedrijven

Regionale bedrijven

Meer focus op mogelijkheden en kansen voor regionale bedrijven en afgestemde regeling in Circulair kwaliteitsplan m.b.t. uitstraling bedrijven

Zonnepark

Zonnepark wordt landschappelijk ingepast in plaats van op het water

Beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit kavel Zoggelsestraat

Watergang

Noordelijke watergang

Watergang

Noordelijke watergang

Ruitersdam

Ruitersdam behouden en versterken lint met houtwal