Aanmelden voor online bijeenkomsten 15 en 22 juni

8 juni 2021

Het ontwerpbestemmingsplan van Heesch West is op 3 juni gepubliceerd en vanaf 10 juni start de terinzagelegging en is het mogelijk een zienswijze in te dienen bij de gemeente Bernheze, ’s-Hertogenbosch of Oss (alleen voor facetplan). Tijdens twee online bijeenkomsten is het mogelijk om vragen te stellen over het ontwerpbestemmingsplan of de aanvulling milieueffectrapportage. Deze bijeenkomsten zijn op 15 en 22 juni om 19.30 uur.

Beide bijeenkomsten kennen een vergelijkbare opzet, waarbij vooral vragen vanuit de omgeving centraal staan. De tweede bijeenkomst is vooral voor vragen die op 15 juni niet aan bod konden komen en uiteraard voor nieuwe vragen, mocht u 15 juni niet in de gelegenheid zijn. Via info@heeschwest.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Daarna worden gegevens toegestuurd. Vragen kunnen op de avond via WhatsApp gesteld worden of vooraf via mailadres info@heeschwest.nl.

Relevante informatie
Publieksvriendelijke themawebsite ontwerpbestemmingsplan en aanvulling milieueffectrapportage

Presentatie algemeen (video 25 minuten)

Presentatie effecten (video 10 minuten)

Presentatie landschappelijke inpassen (video 12 minuten)

Presentatie verkeer (video 25 minuten)