Aantal woningen krijgen aanvullende geluidsonderzoeken

3 juni 2022

Voor enkele tientallen woningen in de directe omgeving gaat de komst van Heesch West zorgen voor een hogere geluidbelasting. In een eerder onderzoek is vanaf de buitenkant gekeken of deze woningen voldoen aan het wettelijk vereiste niveau.

Bij het eerste onderzoek zijn alle woningen meegenomen die volgens berekeningen met een hogere geluidsbelasting krijgen. Een deel van de woningen valt na dit onderzoek binnen de wettelijke normen. Voor een ander deel van de woningen is verder bouwtechnisch onderzoek nodig om te bepalen of geluidsisolatie nodig is.

Als extra geluidwerende maatregelen op een woning nodig blijken, zal de Gemeenschappelijke Regeling de kosten hiervoor vergoeden. Met de bewoners van deze huizen  wordt contact opgenomen en zij bepalen uiteraard zelf of ze willen meewerken aan het vervolgonderzoek.