Anticiperen op energieschaarste

17 november 2022

Netbeheerders Tennet (landelijk) en Enexis (regionaal) maakten in juni bekend dat er energieschaarste is in de provincies Brabant en Limburg. Met betrekking tot Heesch West is er al langere tijd afstemming met Enexis en het plan zit ook in de investeringsplannen van de regionale netbeheerder.

Deze schaarste vraagt om investeringen in het net en goede afstemming als het gaat om oplossingen als duurzame lokale opwekking. Belangrijk in verband met de duurzame ambities en mogelijkheden van Heesch West. De afstemming over de aanpak en uitwerking hiervan is in volle gang en samen met betrokken partijen wordt gewerkt aan passende oplossingen. Als het nodig is, zal de Gemeenschappelijke Regeling dit verder uitwerken in de uitgiftevoorwaarden en het parkmanagement.