Video: Uitgebreid onderzoek naar effecten op omgeving

23 juli 2020

In de planvorming voor Heesch West vormt onafhankelijke en kwalitatief onderzoek een belangrijk onderdeel: welke effecten heeft de ontwikkeling van het bedrijventerrein op de mensen, natuur en het landschap in de omgeving. Bastian van Dijck is adviseur milieueffectrapportage bij Antea Group en betrokken bij de onderzoeken voor Heesch West. Hij gaat in  onderstaande video in op het belang van onderzoeken voor planvorming en omgeving en de toetsing ervan.