Beperking grootschalige logistiek op ongewenste locaties

19 april 2023

De provincie Noord-Brabant heeft in overleg met de regio’s besloten om grootschalige logistieke ontwikkelingen op ongewenste locaties tegen te gaan. Hierdoor worden grootschalige logistieke ontwikkelingen in Brabant bevroren, met uitzondering van specifieke locaties waarover provincie en gemeenten regionale afspraken hebben gemaakt. Heesch West is een van de uitzonderingslocaties waar grootschalige logistiek mogelijk is.

In Noordoost-Brabant is er een groot tekort aan grootschalige vestigingslocaties. De grote belangstelling voor Heesch West, in belangrijke mate met een regionale herkomst, is veel breder dan alleen grootschalige logistieke bedrijven.

Dat verdere ontwikkeling van grootschalige logistiek op andere bedrijventerreinen met deze beleidsontwikkeling wordt begrensd, betekent niet dat de uitgiftestrategie van Heesch West wordt aangepast. Heesch West behoudt haar bredere regionale focus, waarbij ruimte wordt geboden aan bijvoorbeeld bouw en infra, productie naast ook (grootschalige) logistiek.