Bestemmingsplan gepubliceerd

10 december 2021

Het bestemmingsplan voor Heesch West is gepubliceerd. De Colleges van Burgemeester en Wethouders stellen aan de gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss voor de om de plannen vast te stellen. Dit is een belangrijk moment in het planproces voor de ontwikkeling van dit ambitieuze duurzame regionaal bedrijventerrein, om zo de regionale economie een impuls te geven.

“De behoefte aan bedrijfskavels in de regio is zeer groot. Dat merken we ook aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar de mogelijkheden voor vestiging op Heesch West. Met vaststelling van het bestemmingsplan is de realisatie nabij. In 2019 is het Voorontwerp bestemmingsplan gepresenteerd, waarop zo’n 1.300 inspraakreacties binnenkwamen”, aldus Roy Geers, voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Heesch West. Die reacties, aanvullende onderzoeken en aanscherpingen hebben eerder dit jaar geresulteerd in het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan werd voor advies ook weer aan de Commissie m.e.r. en de GGD voorgelegd. Op de aangepaste plannen kwamen zo’n 230 zienswijzen binnen. Aanzienlijk minder dan in de fase ervoor, maar nog een substantieel aantal dat van ons de aandacht krijgt die het verdient.

Belangrijke thema’s die terugkwamen in de zienswijzen waren onder andere verkeer en infrastructuur in de omgeving van het bedrijventerrein en landschappelijke inpassing van Heesch West. We hebben daarvoor aanvullend onderzoek gedaan en overleggen gevoerd om het plan te optimaliseren. De adviezen van de Commissie m.e.r. en GGD waren overwegend positief en aanbevelingen zijn verder in de uitwerking betrokken.

Themawebsite
Op de themawebsite voor het bestemmingsplan Heesch West zijn de belangrijkste onderdelen van het uitgelicht met daarbij verwijzingen naar relevante passages in de officiële documentatie. Ook zijn de plandocumenten te raadplegen. 

Landschapspark
Het landschapspark Heesch West wordt zo’n 65 hectare groot en maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein. De ambitie voor het bedrijventerrein als geheel is energiek, groen en circulair. Landschapsarchitect Esther Kruit gaat in deze video in op proces en uitwerking van het landschapsplan.

Planning
Hieronder is, onder voorbehoud, de vervolgplanning rond besluitvorming voor Heesch West te vinden. Op de websites van ’s-HertogenboschBernheze en Oss is de meest actuele bestuursinformatie te vinden.