Duurzaam regionaal bedrijventerrein met landschapspark

Het bestemmingsplan voor Heesch West is gepubliceerd. De Colleges van Burgemeester en Wethouders stellen aan de gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss voor de om de  plannen vast te stellen. Dit is een belangrijk moment in het planproces voor de ontwikkeling van dit ambitieuze duurzame regionaal bedrijventerrein, om zo de regionale economie een impuls te geven.

 

Op deze kaart zijn belangrijke wijzigingen in het plan te zien.

Bestemmingsplan
Landschapselement Ruitersdam Houtwal Natuurven Verbindingsweg Behoud Koksteeg 14 A en B Groen Beeldkwaliteit Beeldkwaliteit Groenzone Groenzone Groenzone Parkhart Watergang Regionale bedrijven Regionale bedrijven Regionale bedrijven Regionale bedrijven Regionale bedrijven Zonnepark Beeldkwaliteit Watergang Watergang Ruitersdam

Landschapselement Ruitersdam

Robuuste nieuwe houtwal bij Ruitersdam

Houtwal

Doortrekken van de houtwal en het zandpad

Natuurven

Aanleg van een natuurven

Verbindingsweg

Aangepaste ligging en landschappelijke inpassing verbindingsweg

Behoud Koksteeg 14 A en B

De ontsluiting van Koksteeg A en B zal via het bedrijventerrein zijn

Groen

Woningen Koksteeg 22, 23 en 24 worden omgezet naar groen

Beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit kavel Zoggelsestraat

Beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit kavel Zoggelsestraat

Groenzone

Robuustere groenzone Zoggelsestraat

Groenzone

Robuustere groenzone oostzijde

Groenzone

Robuustere groenzone oostzijde

Parkhart

Compacter parkhart en opschuiven van de bedrijfskavels om aan de buitenzijden van het terrein robuustere randen mogelijk te maken

Watergang

Noordelijke watergang

Regionale bedrijven

Meer focus op mogelijkheden en kansen voor regionale bedrijven en afgestemde regeling in Circulair kwaliteitsplan m.b.t. uitstraling bedrijven

Regionale bedrijven

Meer focus op mogelijkheden en kansen voor regionale bedrijven en afgestemde regeling in Circulair kwaliteitsplan m.b.t. uitstraling bedrijven

Regionale bedrijven

Meer focus op mogelijkheden en kansen voor regionale bedrijven en afgestemde regeling in Circulair kwaliteitsplan m.b.t. uitstraling bedrijven

Regionale bedrijven

Meer focus op mogelijkheden en kansen voor regionale bedrijven en afgestemde regeling in Circulair kwaliteitsplan m.b.t. uitstraling bedrijven

Regionale bedrijven

Meer focus op mogelijkheden en kansen voor regionale bedrijven en afgestemde regeling in Circulair kwaliteitsplan m.b.t. uitstraling bedrijven

Zonnepark

Zonnepark wordt landschappelijk ingepast in plaats van op het water

Beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit kavel Zoggelsestraat

Watergang

Noordelijke watergang

Watergang

Noordelijke watergang

Ruitersdam

Ruitersdam behouden en versterken lint met houtwal

“De behoefte aan bedrijfskavels in de regio is zeer groot. Dat merken we ook aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar de mogelijkheden voor vestiging op Heesch West. Met vaststelling van het bestemmingsplan is de realisatie nabij. In 2019 is het Voorontwerp bestemmingsplan gepresenteerd, waarop zo’n 1.300 inspraakreacties binnenkwamen”, aldus Roy Geers, voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Heesch West. Die reacties, aanvullende onderzoeken en aanscherpingen hebben eerder dit jaar geresulteerd in het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan werd voor advies ook weer aan de Commissie m.e.r. en de GGD voorgelegd. Op de aangepaste plannen kwamen zo’n 230 zienswijzen binnen. Aanzienlijk minder dan in de fase ervoor, maar nog een substantieel aantal dat van ons de aandacht krijgt die het verdient.

Belangrijke thema’s die terugkwamen in de zienswijzen waren onder andere verkeer en infrastructuur in de omgeving van het bedrijventerrein en landschappelijke inpassing van Heesch West. We hebben daarvoor aanvullend onderzoek gedaan en overleggen gevoerd om het plan te optimaliseren. De adviezen van de Commissie m.e.r. en GGD waren overwegend positief en aanbevelingen zijn verder in de uitwerking betrokken.

Landschapspark
Met het oog op het 65 hectare landschapspark is een participatieproces met de omgeving en natuur- en milieuorganisaties ingezet onder leiding van een landschapsarchitect. Daarbij zijn verschillende wandelingen door het gebied gemaakt waarbij wensen en ideeën zijn opgehaald. Deze zijn verwerkt in schetsplannen die met de betrokkenen besproken zijn. In een tweede ronde is het ontwerp verder uitgewerkt en is het nieuwe concept gepresenteerd. Dit werd goed ontvangen door de aanwezige omwonenden en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Deze presentatieavond leverde nog een aantal aanbevelingen op die verder in het landschapsplan verwerkt zijn.

Op deze themawebsite zijn de belangrijkste onderdelen van het bestemmingsplan en bijbehorende plannen uitgelicht met daarbij verwijzingen naar relevante passages in de officiële documentatie. Ook zijn de plandocumenten te raadplegen. Deze zijn te vinden bij het onderdeel documentatie op deze themawebsite.

Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van de publicatie van het bestemmingsplan dan kunt u die via info@heeschwest.nl stellen.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief