Wat is het bedrijfsprofiel van Heesch West?

Heesch West is een regionaal bedrijventerrein en biedt bedrijfskavels voor vooral de doorontwikkeling van middelgrote en grote bedrijven. Door doorstroming kan zo in de regio zo indirect deels ook ruimte worden gecreëerd op achterblijvende locaties.

Welke bedrijven komen er op Heesch West?

De verkoop van de kavels is nog niet begonnen.  Heesch West biedt grootschalige vestigingsmogelijkheden voor onder meer logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Ook is ruimte voor regionale bedrijven die willen verhuizen.

De verkoop van de kavels is nog niet begonnen.  Heesch West biedt vestigingsmogelijkheden voor middelgrote en grote bedrijven, onder meer logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Er is speciale aandacht voor regionale bedrijven die willen verhuizen. Belangrijk is dat bedrijven de duurzame ambities van Heesch west onderschrijven en daar ook zelf actief in investeren. Ben je geïnteresseerd in een kavel en wil je meer weten over de mogelijkheden? Stuur een mail naar bedrijven@heeschwest.nl. Dit mailadres brengt je vragen of interesse onder de aandacht van het accountmanagers-team van de betrokken gemeenten.

In welke bedrijfscategorie vallen bedrijven met regionale herkomst?

Het zijn met name bouw,- maak- en of logistieke bedrijven met een behoeft zich binnen de regio door te ontwikkelen: 85% categorie 3 en 11% categorie 4. Enkele bedrijven hebben functies met categorie 5.1. Voor die laatste groep moet nader besloten worden of deze worden toegelaten. Daaraan worden nadere voorwaarden gesteld.

Hoe hoog zijn de grondopbrengsten?

Die worden nog nader vastgesteld door onafhankelijke deskundige. Verwacht wordt dat de grondprijs circa € 180-200/m2 uitgeefbare grond zal bedragen.

Wat zijn de gevolgen voor gebruikers van het terrein zelf?

Op het bedrijventerrein zelf zijn de hindereffecten uiteraard groter dan op de omgeving. Dit is inherent aan een bedrijventerrein. Dat wordt door de overheid geaccepteerd, omdat werknemers op een bedrijventerrein maar een deel van het etmaal op het bedrijventerrein verblijven en er niet wonen. Dat wil niet zeggen dat er geen eisen voor bedrijven zijn om een veilige en gezonde werkomgeving te borgen. Er gelden allerlei eisen waaraan bedrijven moeten voldoen en waarvoor ze in vergunningverlening moeten aantonen dat ze er aan voldoen.