Waar is het bestemmingsplan in te zien?

Waar is het bestemmingsplan in te zien?
Het ontwerpbestemmingsplan, aanvulling MER en bijbehorende onderzoeksrapporten zijn eerder gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl. De periode om een zienswijze in te dienen is inmiddels ruim verstreken. Het vast te stellen bestemmingsplan is vervolgens onder meer met aandacht voor de ingediende zienswijzen aangepast. Het aangepaste, nog vast te stellen bestemmingsplan is op 9 december gepubliceerd op de websites van de betrokken gemeenten.

Voor de meest actuele informatie over de bestuurlijke planning en mogelijkheid om in te spreken bij de raad wordt verwezen naar de gemeentelijke websites: