Hoe hoog zijn de grondopbrengsten?

21 juli 2018

Die worden nog nader vastgesteld door onafhankelijke deskundige. Verwacht wordt dat de grondprijs circa € 180-200/m2 uitgeefbare grond zal bedragen.