Hoeveel afstand moet er vanaf een woning zijn met betrekking tot geur?

2 juni 2020

Voor geur hebben we gekeken naar een zo goed mogelijke borging, zonder dat we van tevoren weten welke bedrijven zich hier precies gaan vestigen. Het basisprincipe is ‘inwaartse zonering’: bij een hogere milieucategorie moet ook een grotere afstand tot aan woningen aangehouden worden. Die afstand wordt bepaald door verschillende milieuaspecten: geluid, veiligheid, stof maar óók geur. In algemene zin wordt aangenomen dat eventuele geuroverlast dus is opgenomen in die richtafstanden. Gezien de vele opmerkingen die eerder over dit onderwerp zijn gemaakt, hebben we in het ontwerpbestemmingsplan een verdere aanscherping van het aspect ‘geur’ verwerkt. De regeling ziet erop dat ieder bedrijf dat voor het aspect ‘geur’ een richtafstand heeft van 50 meter (dat is in dit geval gelijk te stellen aan een bedrijf van milieucategorie 3.2. of hoger), verplicht geuronderzoek moet uitvoeren. We hebben daarbij duidelijke grenswaarden gesteld, gebaseerd op de voorbeeldregeling uit de VNG-brochure.