In hoeverre past dit nieuwe bestemmingsplan in de nieuwe omgevingswet? 

2 juni 2021

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Alle bestemmingsplannen worden dan automatisch een omgevingsplan van rechtswege. Bestemmingsplannen die voor die datum als ontwerp ter inzage zijn gelegd, mogen onder het oude recht worden afgemaakt (en vastgesteld). De planprocedure Heesch West wordt afgerond onder het oude recht (Wet ruimtelijke ordening) en wordt het plan dus als bestemmingsplan vastgesteld.