Is het industriegeluid bepaald op fase 1 of op het gehele plan?

2 juni 2021

Industriegeluid is berekend voor de volledige vulling van de 80 hectare bedrijventerrein met de maximaal mogelijke invulling van milieucategorie├źn zoals mogelijk volgens de inwaartse zonering.