Is het zonnepanelenveld Achterste Groes meegenomen in de geluidsberekeningen?

2 juni 2021

Het zonnepark Achterste Groes is meegenomen in de geluidberekeningen. Maar niet als effect van Heesch West. Zonnepark Achterste Groes maakt geen onderdeel uit van het bestemmingsplan Heesch West. Zonnepark Achterste Groes maakt in het geluidonderzoek deel uit van de zogenaamde referentiesituatie: de toekomstige situatie in 2030 zonder Heesch West. Daarmee zijn de geluideffecten van zonnepark Achterste Groes meegenomen in de totale geluideffecten in 2030.