Is verkeer op waterstof of elektrische auto’s op Heesch West een optie?

2 juni 2021

We richten ons op duurzame doelen 2030 zoals in klimaatakkoord voorzien. Daarin gaat het bijvoorbeeld over in belangrijke mate elektrificeren van mobiliteit. Heesch West bevordert de transitie bijvoorbeeld met business-to-business aanbod van duurzame brandstoffen en waterstof op het terrein.