Wat is Heesch West en waar ligt het?

2 juni 2021

Heesch West is een bedrijventerrein direct aan de A59, tussen ’s-Hertogenbosch en Oss van in totaal zo’n 80 ha. waarvan in deze 1e fase 50 ha. aan kavels wordt uitgegeven. Heesch West biedt vestigingsmogelijkheden voor onder meer zeer grootschalige logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Daarnaast is ruimte voor regionale bedrijven die willen verhuizen. Bij het gebied van Heesch West horen ook de aansluitingswegen op de A59 bij Nuland en Heesch.