Voorheen zou het bedrijventerrein Waalboss heten. Waarom is dit Heesch West geworden?

2 juni 2018

Waalboss is de naam van een streekplanuitwerking van de provincie Noord-Brabant uit 2004. Deze streekplanuitwerking betreft een veel groter gebied tussen ’s-Hertogenbosch en Oss dan Heesch West alleen. In de streekplanuitwerking is een studie gedaan naar een geschikte locatie voor een regionaal bedrijventerrein: daar Waalboss Oost genoemd. Heesch West was één van de onderzochte locaties en is uit de locatieafweging als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Sinds die keuze wordt de naam Heesch West gehanteerd, als eerste in het Structuurplan Regionaal Bedrijventerrein Heesch West 2006 en de daarvoor in 2004 en 2005 verrichte onderzoeken.