Waar komen de zonnepanelen en wat betekent dat?

7 mei 2019

Binnen het plangebied wordt naast het, naar mogelijkheden, zoveel mogelijk realiseren van zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen, voorzien in een in een zorgvuldig in het landschapspark in te passen zonnepark.
Aansluitend aan het bedrijventerrein ontwikkelt Heesch West plangebied wordt zonnepark Achterste Groes gerealiseerd. Hiervoor is al een omgevingsvergunning verleend, in 2022 verwachten we dat Raad van State uitspraak zal doen naar aanleiding van ingediende bezwaren. Via de lokale energiecoöperaties wordt aan de bewoners van de betrokken gemeenten de mogelijkheid geboden om in dit zonnepark te participeren. Zo draagt Heesch West ook bij aan de verduurzaming van bestaande omgeving.