Waarom is er specifiek voor dit gebied gekozen?

2 juni 2021

Met name binnen de subregio ’s-Hertogenbosch - Oss is er behoefte aan een bedrijventerrein voor grote en zeer grote kavels. Omdat er geen plaats meer is op of nabij bestaande bedrijventerreinen en het vanwege verkeer en milieu-impact is het niet gewenst te ontwikkelen in bestaand stedelijk gebied is gezocht naar een nieuwe locatie. Voorwaarden hierbij zijn: een goede ontsluiting op de snelweg, afstand tot woonkernen en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Binnen de subregio ’s-Hertogenbosch - Oss is de locatie Heesch West de beste optie gebleken. Gelegen aan en aan te sluiten op de A59 als belangrijke as tussen de A2 en de A50 en op passende afstand van woonkernen als Nuland, Geffen, Oss, Heesch en Vinkel.