Waarom is Heesch West nodig?

2 juni 2021

Er is in de regio een grote behoefte aan grote bedrijfskavels. Dat geldt voor de gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West (Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss), maar ook in de ruimere regio Noordoost-Brabant. Als gevolg van de zeer voortvarende gronduitgifte in laatste jaren was er niet of nauwelijks aanbod van bedrijfskavels tussen de 5.000 en 10.000 m2 en groter dan 10.000 m2. De (beperkte) beschikbare bedrijfskavels groter dan 5.000 m2 op bestaande bedrijventerreinen in de subregio ’s-Hertogenbosch en Oss is helemaal gereserveerd. Ook elders in de regio Noordoost-Brabant is het aanbod nog maar zeer beperkt direct beschikbaar. Er is daarmee behoefte aan nieuw bedrijventerrein met middelgrote tot grote kavels. Omdat deze kavels over het algemeen benut worden door bedrijven met milieu-impact en/of aanzienlijke verkeersbewegingen kan dit niet worden gemengd in het nog bestaande aanbod kleinschaligere bedrijfskavels of worden ingepast in het bestaande stedelijk gebied.