Waarom  milieucategorieën 4.2 en 5.1 als er zoveel belangstelling is voor Heesch West?

2 juni 2019

Daar ligt eveneens een economische behoefte. Deze categorieën kunnen zorgvuldig worden ingepast op Heesch West.