Wat betekent de ambitie: het meest duurzame bedrijventerrein?

7 april 2019

Heesch West heeft de ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. Het bedrijvenpark wordt aardgasvrij en zet maximaal in op lokale duurzame energieproductie, zowel op het terrein zelf als op de bedrijfskavels. Maar ook andere circulaire thema’s zoals klimaatadaptatie, ecologie, mobiliteit, duurzaam materiaalgebruik zijn belangrijk.

Belangrijk is dat bedrijven de duurzame ambities van Heesch west onderschrijven en daar ook zelf actief in investeren. De duurzame thema’s wordt zowel op ontwerp- en aanleg van het landschapspark als bij de uitgifte van de bedrijfskavel toegepast. Meer informatie is te vinden in het bij het vast te stellen bestemmingsplan geactualiseerde Circulair Kwaliteitsplan en het opgestelde Landschapsplan.