Wat is de impact op het verkeer?

7 mei 2021

In het kader van de MER en het ontwerpbestemmingsplan is uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten. Zowel voor de directe verkeersontsluiting van het gebied en effecten op de lokale wegen in omliggende buurten en dorpen. In vervolg op deze onderzoeken zijn er nog een aantal uitwerkingen gedaan voor optimalisatie. De route tussen Weerscheut en Koksteeg is concreet uitgewerkt. De rotondes bij de entree van Nuland worden met een verkeersbesluit juridisch binnen de bebouwde kom aangewezen waarmee een aantal extra maatregelen wordt genomen voor duidelijker en veilige oversteekbaarheid voor langzaam verkeer.