Wat is de impact op de natuur?

7 mei 2019

In de MERĀ  zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de aanwezige natuurwaarde, flora en fauna. Zo is er gekeken naar beschermde dieren- en plantensoorten en de effecten voor bodem en water. De MER geeft belangrijke inzichten voor de compensatie en verbetermogelijkheden voor de biodiversiteit. Het uitgewerkte landschapsplan gaat in belangrijke mate uit van behoud en ontwikkeling van aanwezige beplantingen en soorten streeft ook naar versterking van natuurwaardes, bijvoorbeeld door de realisatie van natuurvennen en het versterken van de houtwalstructuur bij de Ruitersdam.