Wat is een Milieu Effect Rapportage (MER)?

27 mei 2019

De MER brengt in beeld wat de mogelijke omgevingseffecten van het plan kunnen zijn. Door analyse van effecten en/of varianten wordt voor de omgeving en voor de verdere planvorming geborgd dat er zorgvuldig rekening gehouden wordt met de milieueffecten in de planuitwerking en besluitvorming over plannen en projecten. Dat geldt in het geval van Heesch West voor het nieuwe bedrijventerrein.

Op basis van de onderzoeken is een voorkeursalternatief beschreven. De verantwoordelijke overheden –de drie gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch- nemen het rapport mee in hun overwegingen. De MER heeft inclusief een opgestelde aanvulling MER tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Deze documenten zijn ook bijlage bij het nu gepubliceerde vast te stellen bestemmingsplan.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.