Wat wordt er in het overleg met de omgeving besproken?

2 juni 2021

Het Burenoverleg (in eerste instantie ook met Eerlijk over Heesch West), Leefbaar Nuland en lokale bedrijvenverenigingen hebben bijgedragen aan een beter inzicht in zorgen, ideeën en ook beeldvorming van de ontwikkeling. Dit heeft al een belangrijke bijdrage geleverd in de afweging, optimalisatie en herziening van de plannen, vestigingsprofiel en -voorwaarden. De omgevingseffecten van de plannen worden beter beheerst. We hebben ook toegelicht en besproken hoe een schijnbare kloof tussen ambitie en zorgelijke beelden over de toekomstige bedrijvigheid en de omgevingseffecten en economische meerwaarde belangrijk gedicht kan worden. Verslagen van het Burenoverleg zijn te vinden op de website.

Na de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan is het overleg voortgezet. Het landschapsontwerp is in een ontwerpproces met omgevingsparticipatie tussen ontwerp bestemmingsplan en het vast te stellen bestemmingsplan uitgewerkt.

Ook na vaststelling wordt omgevingsoverleg voortgezet waarvoor de aanpak in samenspraak met onder andere het Burenoverleg wordt afgestemd.