Wat zijn de gevolgen voor gebruikers van het terrein zelf?

2 juni 2017

Op het bedrijventerrein zelf zijn de hindereffecten uiteraard groter dan op de omgeving. Dit is inherent aan een bedrijventerrein. Dat wordt door de overheid geaccepteerd, omdat werknemers op een bedrijventerrein maar een deel van het etmaal op het bedrijventerrein verblijven en er niet wonen. Dat wil niet zeggen dat er geen eisen voor bedrijven zijn om een veilige en gezonde werkomgeving te borgen. Er gelden allerlei eisen waaraan bedrijven moeten voldoen en waarvoor ze in vergunningverlening moeten aantonen dat ze er aan voldoen.