Worden bedrijven verplicht en aangemoedigd om zonnepanelen te leggen op daken en boven parkeerplaatsen? 

2 juni 2021

Duurzame maatregelen, met name gericht op dakoppervlakten, worden naar mogelijkheden verplicht en aangemoedigd.