Wordt de werkelijke ontwikkeling van verkeer in de toekomst gevolgd?

8 december 2021

De onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van modellen, waarbij ook verkeerstellingen betrokken zijn en waarbij wordt uitgegaan van algemeen toegepaste normen. De gemeenten zullen de ontwikkelingen monitoren, waarbij ook aanvullende verkeerstellingen worden uitgevoerd.

Het is voor de omgeving en ook voor bedrijven op het bedrijventerrein van belang dat ook in de toekomst het verkeer goed en veilig kan worden afgewikkeld.