Wordt lucht niet boven de wettelijke norm vervuild?

2 juni 2019

Het klopt dat Heesch West leidt tot uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. De huidige luchtkwaliteitsconcentraties liggen beneden de daarvoor gestelde wettelijke normen. Ook na realisatie van Heesch West blijven de concentraties beneden de wettelijke normen.