Direct omwonenden uiten zorgen tijdens bijeenkomst windenergie

19 februari 2020

Om direct omwonenden van Heesch West de kans te geven hun vragen te stellen en zorgen te uiten, was op 18 februari een themabijeenkomst rond windenergie georganiseerd. Een panel met experts en ervaringsdeskundigen was aanwezig om meer inzicht te geven in de effecten van windturbines.

De bijeenkomst maakte duidelijk dat er veel zorgen leven bij de omwonenden als het gaat om de overlast die de windturbines kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld geluidsoverlast.

Een uitgebreid verslag van deze avond is binnenkort op de site te vinden en zal ook meegenomen worden in de verdere afweging rond windenergie op het bedrijventerrein. De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West heeft de opdracht gekregen om de mogelijkheden van windenergie te onderzoeken, de gemeenteraden van de betrokken gemeenten (Bernheze, 's-Hertogenbosch, en Oss) nemen uiteindelijk een besluit of er daadwerkelijk windturbines op Heesch West komen.

Lees hier het artikel over de bijeenkomst uit Brabants Dagblad