Documentatie en planning

 

Ontwerpbestemmingsplan Heesch West

Verbeelding

Bijlagen bij regels ontwerpbestemmingsplan

1 Staat van bedrijfsactiviteiten
2 Beleidsregel stikstof
3 Circulair Kwaliteitsplan
4 Landschapsontwerp 

Bijlagen bij toelichting ontwerpbestemmingsplan

1 Verbeelding
2 Stedenbouwkundig ontwerp 2021
3 Aanvulling MER 2021
4 MER 2019
5 Aanvullend advies Commissie m.e.r. 2021 + advies Commissie m.e.r. 2019
6 Advies GGD
7 Eindverslag inspraak en nota vooroverlegreacties
8 Zienswijzennota
9 Notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r. 2017 + Nota beantwoording adviezen en zienswijzen NRD 2018
10 Masterplan 2017
11 Kwaliteitsverbetering Landschap 2021
12 Aanvullend verkeersrapport 2021
13 Verkeersrapport 2019
14 Aanvullend geluidonderzoek 2021
15 Geluidonderzoek 2019
16 Aanvullend luchtkwaliteitsonderzoek 2021
17 Luchtkwaliteitsonderzoek 2019
18 Oplegnotitie Externe veiligheid 2021 + Externe veiligheidsonderzoek 2019
19 Archeologisch onderzoek 2017 en 2014 en Bouwhistorische inventarisatie 2017
20 Bodemonderzoek 2019 en 2013
21 Onderzoek Niet Gesprongen Explosieven
22 Waterbergingsonderzoek 2020
23 Natuurtoets 2021 + Natuurtoetsen 2015 en 2004
24 Passende beoordeling
25 Circulair Kwaliteitsplan 2021
26 Hogere waardenbesluit

Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West

Verbeelding
Regels
Toelichting

Bijlagen bij de toelichting
1 Totaalverbeelding bestemmingsplan
2 Akoestisch onderzoek
3 Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

 Bijlagen bij de regels
1 Kaart emissiebudget
2 Geluidverdeling Heesch West

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.