Een sterke regionale economie en een duurzame ambitie

25 november 2020

Een belangrijk doel van bedrijventerrein Heesch West is om de regionale economie te verstevigen en verder te ontwikkelen. Er is dringend behoefte aan goede vestigingslocaties voor bedrijven. Heesch West speelt in op die in belangrijke mate regionale behoefte. De afgelopen jaren is de beschikbare ruimte op bestaande terreinen in rap tempo afgenomen.

Noordoost Brabant heeft zich in de afgelopen jaren op economisch vlak goed ontwikkeld. Verschillende bedrijven in de regio worden te groot voor hun huidige locatie of zoeken naar ruimte die beter past bij hun doelstellingen en ambities. Heesch West wil nog beter in deze behoefte voorzien door kavels te bieden met een minimale grootte van 5.000 vierkante meter (dat is nu nog minimaal 1 hectare). Daarmee kan goed ingespeeld worden op de behoefte van regionale verplaatsers en met name het MKB. “De drie gemeenten werken samen aan de ontwikkeling van een sterk regionaal bedrijventerrein en willen daarmee economische kracht vasthouden en bevorderen”, aldus Roy Geers, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West waarin de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss het bedrijventerrein Heesch West ontwikkelen.

Doorgroeimogelijkheden regionale ondernemers
Heesch West zal 80 hectare grond uit kunnen geven. "Belangrijk dat er ruimte komt voor doorgroeimogelijkheden van het regionale MKB. Dat is niet alleen goed voor de ondernemers maar daar profiteert ook de werkgelegenheid in de regio van", onderstreept Frank den Brok, bestuurslid GR.

Een aanzienlijk aantal bedrijven dat naar Heesch West verhuist, laat locaties in de regio achter. Dit biedt op die locaties nieuwe vestigingsmogelijkheden en perspectieven. Zo geeft het te ontwikkelen bedrijventerrein direct en indirect ruimte voor de regionale economie. Logistiek is daarnaast belangrijk voor het bedrijventerrein, omdat deze sector krachtig geworteld is in de regio en ook sterk verbonden is met andere sectoren die voor de regio belangrijk zijn: bouw, agrofood en handel.

Regionale ondernemers reageren positief op de plannen. Rens van Nistelrooij, voorzitter ondernemersvereniging Heesch: “Er was bij de ondernemersverenigingen van Bernheze, Vinkel, Geffen en Nuland al een gezamenlijke lobby voor de verkleining van kavels en het toelaten van regionale bedrijven. Door kavels vanaf 5.000 vierkante meter in plaats van 1 hectare aan te bieden zijn de kansen voor regionale ondernemers op Heesch West uitgebreid. Ze kunnen daar alleen of in een samenwerkingsverband met collega-ondernemers bekijken of er een passende plek is. Het vergroot de doorgroeimogelijkheden voor ondernemers uit de regio.”

Duurzaamheidsambitie
Het regionale bedrijventerrein heeft belangrijke duurzame ambities. Op het thema energie bijvoorbeeld door het terrein aardgasvrij aan te leggen en nadrukkelijke inzet op lokale energieproductie met zonnepanelen, die overwegend op de daken van toekomstige bedrijven zullen komen. Ook thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit, mobiliteit, duurzaam materiaalgebruik krijgen in de planontwikkeling en -realisatie concreet aandacht. Heesch West is als toekomstgericht regionaal bedrijventerrein de ideale plek voor bedrijven die actief inzetten op duurzaamheid en noodzaak hiervan onderschrijven.

De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West richt zich op vaststelling van het bestemmingsplan Heesch West eind 2021. Beoogd wordt om in 2022 de eerste contracten voor gronduitgifte af te sluiten.