Effecten geluidhinder

19 november 2019

De Commissie m.e.r. constateert voor geluid dat het moeilijk is om na te gaan welke uitgangspunten zijn gebruikt voor geluidemissies voor bedrijven en windturbines. Daardoor zijn effecten en verlichtende maatregelen niet goed controleerbaar. Er wordt ook aandacht gevraag voor mogelijke (positieve en negatieve) effecten die het realiseren van de bebouwing met zich mee kunnen brengen.

Voor de berekeningen in het MER zijn door de onderzoekers algemene methoden en uitgangspunten gebruikt. “De maatregelen zijn op de juiste manier onderzocht, maar we snappen dat een technisch akoestisch onderzoek van deze omvang niet gemakkelijk te doorgronden is”, aldus projectdirecteur Paul van Dijk. “We gaan in aanvulling op het MER zorgen voor een duidelijkere leeswijzer en extra aandacht voor locaties die te maken krijgen met hogere geluidsbelasting.”

Het complete rapport van de Commissie m.e.r. lees je hier.

Lees ook de informatiebrief die over het advies van de Commissie m.e.r. verstuurd is aan de betrokken gemeenteraden.