Faunatorens op Heesch West

6 februari 2020

De plannen voor het bedrijventerrein Heesch West zijn nog volop in ontwikkeling. De komende maanden wordt aanvullend onderzoek gedaan om te komen tot het ontwerpbestemmingsplan en een update van de milieueffectrapportage. Voor deze plannen volgt daarna een inspraakperiode. Los van de planontwikkeling wordt een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van faunatorens. Dit om voor vleermuizen en huismussen goede huisvesting te realiseren voor nu en in de toekomst.

Vleermuizen en mussen
Er is een vergunning aangevraagd om een drietal faunatorens te plaatsen in het gebied als woonruimte voor vleermuizen en huismussen en een toren speciaal ingericht op vleermuizen. Deze torens zullen maximaal 4 meter hoog worden en per locatie goed landschappelijk en ruimtelijk ingepast worden in de omgeving.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning voor de torens is aangevraagd en deze zal vanaf 14 februari gepubliceerd worden via de betrokken gemeenten. De aanvraag en, na goedkeuring, bouw van de torens is op dit moment gepland om de vleermuizen en huismussen een ruime gewenningstijd te geven aan de torens zodat deze ook daadwerkelijk als hun huis gebruikt gaan worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de broedperiode. De torens staan los van verdere planontwikkeling en besluitvorming met betrekking tot het bedrijventerrein Heesch West.