Gezondheid

Het plangebied verandert door Heesch West in verschijningsvorm en gebruik. Het huidige agrarisch gebied verandert in een werklandschap, waarin naast bedrijven zeer veel ruimte is voor groen, natuur, water en energie. Heesch West heeft effect op onder andere luchtkwaliteit en geluid. Deze effecten worden actief beperkt en voldoen uiteraard aan de toepasselijke normen. In de aanvulling op de milieueffectrapportage is een uitgebreid overzicht opgenomen waarin de effecten op alle mogelijke thema's per alternatief en variant zijn weergegeven. Deze tabel maakt ook onderscheid in het oude plan (MER 2019) en het nieuwe plan (aanvulling MER 2021).

Relevante documentatie
Gezondheid in de milieueffectrapportage
Advies van de GGD met oplegnotitie van de GR Heesch West
Advies van de Commissie m.e.r. met oplegnotitie van de GR Heesch West
Oplegnotitie geluid en lucht
Luchtkwaliteit uit de milieueffectrapportage
Luchtkwaliteitsonderzoek

Geluid

De mogelijke geluidseffecten van Heesch West zijn onderzocht en meegenomen in de plannen. Naast mogelijk geluid van bedrijven betreft het ook aan verkeer gerelateerde effecten. Er is ook bij het bestemmingsplan weer zorgvuldig getoetst of Heesch West binnen de wettelijke waarden van de Wet geluidshinder blijven.

Door planaanpassingen kunnen andere effecten optreden. In de oplegnotitie lucht en geluid zijn de resultaten hiervan opgenomen. Hieruit blijkt onder andere dat de veranderingen in het bestemmingsplan geen hogere geluidsbelasting voor de omgeving oplevert in vergelijking met de onderzoeken gedaan ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan.

Relevante documenten:
Geluid in bestemmingsplan
Geluid in de milieueffectrapportage
Geluidsonderzoek 2021
Facetplan geluidzone
Advies van de GGD met oplegnotitie van de GR Heesch West
Advies van de Commissie m.e.r. met oplegnotitie van de GR Heesch West
Oplegnotitie geluid en lucht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.