Informatieavond voor Natuur- & Milieuorganisaties

25 juni 2019

Verschillende geïnteresseerden waren op 17 juni aanwezig tijdens een bijeenkomst voor natuur- & milieuorganisaties waar verder werd ingegaan op de plannen voor Heesch West. Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn presentaties gegeven, vragen beantwoord en thema’s die spelen bij de verschillende organisaties opgehaald.

Na een introductie door directeur Paul van Dijk, werden de aanwezigen in een presentatie meegenomen in de ambities van om van Heesch West het meest duurzame bedrijventerrein van Noord-Brabant te maken. Aansluitend volgt een presentatie met een focus op de impact die de ontwikkeling van het plan heeft op de omgeving.

Daarna kregen de vertegenwoordigers van onder andere IVN, Landschapsbelang Maasdonk, de Brabantse Milieu Federatie en De Vleermuizenwerkgroep Noord-Brabant de ruimte om vragen te stellen en gingen partijen in gesprek over thema’s ontwerp & landschap, ecologie en mitigatie en energiek en circulair.

Het is een constructieve avond waarbij verschillende aanwezigen hum waardering uitspreken voor de plannen op het gebied van ecologie en duurzaamheid. Punten van zorg zijn er ook, zoals het voornemen windturbines te plaatsen en de effecten daarvan op de natuur.

Na de zomer gaan vertegenwoordigers van de projectgroep Heesch West en de natuur- & milieuorganisaties verder in gesprek om in cocreatie onderdelen van het plan verder uit te werken.