Inloopbijeenkomst op 19 juni 2019

6 juni 2019

Geïnteresseerden die meer willen weten over de plannen rond bedrijventerrein Heesch West, kunnen daarvoor terecht op een informatiemarkt. Deze vindt plaats op 19 juni van 18.00-21.00 uur in het Gezondheidscentrum aan de Cereslaan in Heesch (voormalig kantoor Rabobank).

Voor de informatiemarkt zijn verschillende punten ingericht rond belangrijke thema’s. Deze zijn mede bepaald naar aanleiding van voorgesprekken waaruit vragen naar voren kwamen over onderwerpen als de geplande windturbines en het zonnepark, de verkaveling en de te verwachten bedrijvigheid en de verkeersafwikkeling.

Wil je meer toelichting of heb je vragen over Heesch West, loop even binnen op 19 juni tussen 18.00 en 21.00 uur. Je bent van harte welkom.