Landschapspark krijgt vorm

7 oktober 2021

Kruit Kok Landschapsarchitecten werkt het landschapsplan voor Heesch West uit. Samen met omwonenden en vertegenwoordigers van (lokale) natuur- en milieuorganisaties zijn voor de zomer vier wandelingen door het gebied gemaakt. Daarna is een schetssessie geweest waarbij de input meer vorm kreeg. Op 6 oktober was er in De Pas in Heesch een bijeenkomst met de presentatie van reflectie op het schetsontwerp.

Landschapsarchitect Esther Kruit kijkt tevreden naar de sessies: “De animo was groot, net als de ideeën en aandachtspunten die de aanwezigen inbrachten.” Tijdens vier wandelingen gingen omwonenden, vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties samen met landschapsarchitecten en leden uit de projectorganisatie Heesch West het gebied in. Er werd veel kennis gedeeld over verschillende plekken en er ontstonden diverse ideeën en suggesties voor verdere uitwerking van het landschapspark.

Kruit Kok maakt met de input uit het plan, onderzoeken en input vanuit de wandelingen en de eerdere bijeenkomst een voorlopige schets. Deze werd als basis gebruikt tijdens de schetssessie van 21 juli. Uiteraard werd daarbij rekening gehouden met mogelijkheden en beperkingen in de planopzet. Na een presentatie van Esther Kruit gingen de aanwezigen aan twee tafels uiteen. Deze werksessie leverde wederom goede inzichten op voor Kruit Kok om te verwerken in het vervolg. Dat heeft vorm gekregen in het concept inrichtingsplan. Dat is gepresenteerd en besproken op 6 oktober. De reacties op het concept deze avond waren overwegend positief. Een van de omwonende vatte de algemene sfeer van de avond treffend samen: “Je kunt zien dat er goed geluisterd is naar de wensen van de direct omwonenden. Het plan is al een hele verandering met wat er eerst lag. Ik word er blij van, maar vind het nog wel spannend hoe het er nou echt uit komt te zien straks.”