Landschapsplan

Het landschapspark Heesch West wordt zo’n 65 hectare groot en maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein. De ambitie voor het bedrijventerrein als geheel is energiek, groen en circulair. Dit wordt uitgewerkt in 5 thema’s:

 • Energie
 • Klimaatadaptatie
 • Landschap en Biodiversiteit
 • Circulair bouwen en ontwikkelen
 • Mobiliteit

Deze thema’s komen terug in zowel het park als op de bedrijfskavels. Gebied en bedrijven versterken elkaar om de ambities waar te maken. De duurzaamheidsambities zijn uitgewerkt in het Circulair Kwaliteitsplan. Het landschapsplan en Circulair kwaliteitsplan zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. Het landschapspark wordt natuurlijk en robuust vormgegeven en sluit aan bij het bestaande landschap. Daarbij is ook aandacht voor aanwezige en mogelijk verder te ontwikkelen natuurwaarden in het gebied.

Omgeving
Met bewoners en landschapspartijen uit omgeving is in het voorjaar een participatieproces gestart. Er zijn vier wandelingen door het gebied gemaakt met omwonenden en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. De kennis en ideeën die daarbij naar voren zijn gebracht zijn betrokken bij een eerste schetssessie waarin het plan verder vorm kreeg. Tijdens een presentatie in oktober is het verder uitgewerkte concept voorgelegd aan de betrokkenen. Dit werd positief ontvangen. Uit deze bijeenkomst kwam nog een aantal suggesties naar voren over de ligging en aansluiting van de weg door het landschapspark, houtwalstructuren en het uitwerken van meer landelijke beeldkwaliteitseisen bij in het plan in te passen bestaande erven .

Hoofdlijnen
Het landschapsplan bestaat uit vijf robuuste landschapselementen:

 • Langs de noordzijde, oostzijde en zuidzijde robuuste boszones en houtwallen als buffer tussen de bedrijven en de omgeving.
 • Aan de westzijde ligt een halfopen natuur- en waterlandschap waarin een zonnepark en een bosje met een natuurven is opgenomen.
 • Het parkhart van Heesch West bestaat uit een halfopen natuur- en waterlandschap omzoomd met houtwallen en lanen en vloeiweides om regenwater te bergen en infiltreren.
 • Er zijn op meerder plaatsen geïsoleerde natuurvennen ingepast, gevoed door kwelwater.
 • Tussen de bedrijvenkavels zijn groene parksingels gemaakt die de kavels ontsluiten en ook een belangrijke functie hebben voor waterberging en voorkoming van hittestress.

Er komen vrijliggende fietspaden door het gebied die de verbinding tussen de dorpen Vinkel, Heesch,Geffen en Nuland en daarmee de bereikbaarheid voor fietsers uit de omgeving goed regelen. Voor wandelaars zijn er diverse routes te maken door het park. Langs de bosranden van de Zoggelsestraat komen notenboomgaarden met hier en daar een zitgelegenheid. In één van de oude boerderijen langs de Koksteeg wordt kleinschalige horeca mogelijk gemaakt. Die locatie is voor auto’s alleen via het bedrijventerrein vanaf de Bossche Baan te bereiken om zo sluipverkeer bij de meer landelijke zuidkant te voorkomen.

Links naar relevante informatie
- Landschapsplan
- Circulair kwaliteitsplan

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.